5. februar, 2013

Udbygning af Ans Idræts og Kulturcenter 2013

Alt er nu ved at være kørt i stilling til, at udbygningen af AIKC kan starte. Hør mere på AIKC’s årsmøde den 20. februar kl. 19.00 Efter et meget langt forhandlingsforløb lykkedes det i efteråret 2012 at få hele finasieringspakken til udvidelse af AIKC på plads. Ved velvillig opbakning af: […]
14. februar, 2013

Årets Ans IF’er 2012

Forslag til årets Ans IF’er fremsendes til torben@carrot.dk inden den 20. februar 2013 Årets Ans IF’er er et medlem som ved sin optræden har udvist godt kammeratskab, har medvirket positivt til styrkelse af fællesskabet i foreningen, og som har medvirket til at bringe Ans IF på landkortet. Forretningsudvalget vælger blandt […]
15. februar, 2013

Årsmøde 2013

Årsmødet 2013 afholdes onsdag den 27. februar 2013 kl. 19,00 i AIKC Årsmødet er tidspunktet hvor alle medlemmerne har mulighed for at fremkomme med synspunkter såvel positive som negative. Er der forslag, der ønskes specielt behandlet,  skal disse indsendes til formanden senest 7 dage forud. Dagsorden iøvrigt i henhold til vedtægterne.
26. juni, 2013

Ferie for kassereren

Kassereren i Ans IF skal snart have sin velfortjente ferie. – 3 uger – nemlig uge 29-30 og 31. Hun skal ikke til sydens sol – men på aktiv ferie i fjeldet.