Bestyrelsen

Brian Ølgård Thomsen

Næstformand

28 51 00 47Mette Bomholt

medlem

25 13 06 17


Morten Bjelke

Medlem

61 65 70 33Se referater fra tidligere bestyrelsesmøder her.

Kontakt til økonomi, Søsportsudvalget, MTB-udvalget, Vinterbadning, Motionsudvalget, Badmintonudvalget, Idrætsrådet, Foreningsnetværk og AIKC: Brian Ølgård Thomsen

Kontakt til Dagidrætsudvalget, Ans Ifs venner og Facebook: Morten Overgaard

Kontakt til Svømmeudvalg, Fodboldudvalget, Håndboldudvalget, Tennisudvalget og Præmiewhist: Peter Lindhard

Kontakt til Gymnastikudvalg: Mette Bomholdt

Kontakt til Sponsorudvalg: Morten Bjelke

Kontakt til eventudvalg:
Kongensbro Rally: Kim Jensen
Tange Sø Festival: Torben Nielsen
Pramdragerfest: Tinne Ferguson

Formænd for eventudvalgene:
Kongensbro Rally: Kim Jensen
Pramdragerfest: Tinne Ferguson/Morten Overgaard
Tange Sø Folk Festival: Torben Nielsen
Halfest: Brian Ølgård Thomsen