Velkommen til vinterbaderne ved Ans søbred

Sæsonen 2023 – 1. januar til 31. december 2023

Kontaktoplysninger
vinterbaderudvalget@gmail.com
Se alle kontakter her

Vi bader hver søndag formiddag og onsdag eftermiddag ved Ans IF’s klubhus, som vi deler med Ans Søsport og MTB. Derudover mødes flere vinterbadere i løbet af ugen.

Vi henstiller til man ikke bader alene.

Badning i søen er på eget ansvar.

Vi er en lille gruppe på op til 50 mennesker i alderen ca. 20 år og opefter. Vi er en klub under Ans IF og lejer derunder faciliteterne i og ved klubhuset. Her har vi adgang til fælleslokale med lille køkken, toilet, opdelt omklædning med brus og en lille sauna (8 personer). Der er fri afbenyttelse af faciliteterne, dog ikke kajakker mv. Huset kan være udlejet til kursus, eller andet. Det plejer dog kun at være få gange på et år.

Saunaen tændes, når der er minimum 3, der ønsker dette. Det aftales fra gang til gang. Den er 1 time om at blive varm.

Klubhuset holder vi selv rent, så det forventes man som minimum efterlader huset som det var, når man går igen – Vi gør rent, inden der trænger.

Bliv medlem:

Kontingentet for 2023 koster 250 kr/år. og betales via Conventus:

Når du er medlem kan du komme med i vores facebookgruppe, hvorfra vi kommunikerer med hinanden og melder ud om events ol. – Vinterbaderne ved Ans søbred.

 

Venlig hilsen
Vinterbaderudvalget

vinterbaderudvalget@gmail.com