Velkommen til vinterbaderne ved Ans søbred

Sæsonen 2024 – 1. januar til 31. december 2024

Kontaktoplysninger
vinterbaderudvalget@gmail.com
Se alle kontakter her

Vi bader hver søndag formiddag og torsdag eftermiddag ved Ans IF’s klubhus, som vi deler med Ans Søsport og MTB.

I det vi kalder højsæson har vi klubaften/dag, hvor der som udgangspunkt altid vil være en eller flere fra udvalget til stede i klubhuset.

torsdag fra 16.00 – 18.00

søndag fra 10.00 – 12.00

Desuden alle hverdage fra. 6.30 – 7.00

Derudover mødes flere vinterbadere i løbet af ugen.

Vi henstiller til man ikke bader alene – Badning i søen er på eget ansvar.

Vi er en gruppe på ca. 90 mennesker i alderen ca. 20 år og opefter. Vi er en klub under Ans IF og lejer derunder faciliteterne i og ved klubhuset. Her har vi adgang til fælleslokale med lille køkken, toilet, opdelt omklædning med brus og en lille sauna (8 personer). Der er fri afbenyttelse af faciliteterne, dog ikke kajakker mv. Huset kan være udlejet til kursus, eller andet. Det plejer dog kun at være få gange på et år.

Saunaen tændes, når der er minimum 3, der ønsker dette. Det aftales fra gang til gang. Den er 1 time om at blive varm.

Klubhuset holder vi selv rent, så det forventes man som minimum efterlader huset som det var, når man går igen – Vi gør rent, inden der trænger.

 

Bliv medlem: BEMÆRK – vi efter at have lukket for tilgang, nu kan tilbyde et begrænset hold! – du finder det sammen med øvrige hold i Conventus

Kontingentet for 2024 koster 250 kr/år. og betales via Conventus:

Når du er medlem kan du komme med i vores facebookgruppe, hvorfra vi kommunikerer med hinanden og melder ud om events ol. – Vinterbaderne ved Ans søbred.

Alle nye medlemmer skal gennemgå en introduktion af en fra vinterbaderudvalget og først herefter får du kode og adgang til huset – den udleverede kode må ikke videregives. Har du glemt koden skal du henvende dig hos udvalget.

Udvalget består af frivillige som er på arbejdsmarkedet og der kan derfor kun forventes instruktioner og rundvisninger på klubdage og kun efter en aftale i forvejen!

Venlig hilsen
Vinterbaderudvalget

vinterbaderudvalget@gmail.com