Sommer svømning for Babyhold og voksne
28. januar, 2019
Fodbold træningstider forår 2021
14. marts, 2019
Vis alle

Årsmøde i Ans IF 25. februar kl. 19.00

Årsmøde i Ans IF
Mandag den 25. februar 2019 kl. 19.00 i AIKC.

Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Formanden for forretningsudvalget fremlægger visioner og handlingsplan for den samlede forening og formændene for udvalgene for de enkelte udvalg.
4. Orientering om kontingenter og budgetter.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg til forretningsudvalget.
På valg er: Torben Nielsen og Tina Kvist Andreasen samt 2 suppleanter.
7. Valg af 2 revisorer samt revisorsuppleant.
8. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 dage før.
Alle medlemmer og forældre er velkomne, men kun medlemmer over 15 år har stemmeret, når de har været medlem i 3 måneder og ikke er i kontingentrestance.
Der er stemmeret til børns forældre 1 barn = 1 stemme.

Forretningsudvalget