Kost- og slankehold, intro-møde 25. jan.
18. januar, 2018
Gymnastik-opvisning søndag den 18. marts kl. 10-14 i AIKC
7. marts, 2018
Vis alle

Årsmøde i Ans IF

Årsmøde i Ans IF

Mandag den 26. februar 2018 kl. 19.00 i AIKC.
Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Formanden for forretningsudvalget fremlægger visioner og handlingsplan for den samlede forening og formændene for udvalgene for de enkelte udvalg.
4. Orientering om kontingenter og budgetter.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg til forretningsudvalget.
På valg er: Brian Ølgård Thomsen (modtager genvalg) og Carl Lau Jensen (genopstiller ikke) samt 2 suppleanter Trine Lejsgaard og Jeanette Pedersen.
7. Valg af 2 revisorer Agner Mikkelsen og Jørgen Nielsen samt revisorsuppleant Claus Fangel.
8. Eventuelt.
a) Årets udvalg i Ans IF.
b) Årets Ans IF’er.
c) Ans IF’s Venner – uddelinger.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 dage før.
Alle medlemmer og forældre er velkomne, men kun medlemmer over 15 år har stemmeret, når de har været medlem i 3 måneder og ikke er i kontingentrestance.
Der er stemmeret til børns forældre 1 barn = 1 stemme.

Forretningsudvalget