Håndtering og retningslinjer af Covid-19 i Ans IF

 OPDATERET DEN 14. JANUAR 2021. 

Ans IF er medlem af DGI/DIF og relevante forbund og organisationer i Danmark. Vi følger derfor de anbefalinger der kommer fra DGI/DIF i den udstrækning det giver mening for vores forening.

Vi er naturligvis også forpligtiget til at følge de nationale retningslinjer og påbud fra regeringen.

For at vi kan holde så mange af vores idrætsudvalg og aktiviteter åbne og tilgængelig til glæde for os alle, er det vigtigt vi alle tager et ansvar, og udviser samfundssind. Det gælder alle udvalgsmedlemmer, trænere, instruktører og medlemmer i Ans IF.

Kan vores udvalgsmedlemmer, trænere og instruktører ikke opfylde kravene fra myndighederne, er de fra hovedbestyrelsens side instrueret i at lukke deres respektive udvalg ned, indtil der kommer mere lempelige retningslinjer fra myndighederne. Det samme gør sig gældende hvis de ikke føler sig trygge eller mener aktiviteterne i udvalget ikke kan gennemføres ansvarligt. Udvalgene har hovedbestyrelsens fulde opbakning hertil.

Kan man som medlem ikke opfylde kravene og følge retningslinjerne, må man som medlem vente med at komme i Ans IF indtil man er i stand hertil.

Udvalgene, trænere og instruktører er fra hovedbestyrelsens side instrueret i at vejlede, påpege og, i yderste tilfælde, bortvise medlemmer hvis pågældende medlemmer ikke efterkommer anvisningerne. Udvalgene har hovedbestyrelsen fulde opbakning hertil. Hovedbestyrelsen vil derefter vurdere om medlemmet skal ekskluderes jf. §4 stk. 2 i Ans IF’s vedtægter.

Læs informationen på skiltene og plakater, eller tal med trænere og instruktører.

Læs retningslinjerne herunder, og hold jer opdaterede ved at kigge herinde.

Vi i Ans IF er alle interesserede i at holde så mange tilbud som muligt åbent, for så mange som muligt. Hjælper vi alle til på en god og ordentlig måde skal det nok lykkedes.

 

Covid-19 restriktioner

Generelt:

  • Følgende restriktioner er gældende fra 10. december 2020 til og med 7. februar 2021.
  • Al indendørs idræt lukkes ned.
  • Udendørs idræt kan fortsat gennemføres, når de øvrige retningslinjer følges.
  • Forsamlingsforbuddet om max 5 personer gælder alle uanset alder.