Håndtering og retningslinjer af Covid-19 i Ans IF

 OPDATERET DEN 20. MARTS 2021. 

Ans IF er medlem af DGI/DIF og relevante forbund og organisationer i Danmark. Vi følger derfor de anbefalinger der kommer fra DGI/DIF i den udstrækning det giver mening for vores forening.

Vi er naturligvis også forpligtiget til at følge de nationale retningslinjer og påbud fra regeringen.

For at vi kan holde så mange af vores idrætsudvalg og aktiviteter åbne og tilgængelig til glæde for os alle, er det vigtigt vi alle tager et ansvar, og udviser samfundssind. Det gælder alle udvalgsmedlemmer, trænere, instruktører og medlemmer i Ans IF.

Kan vores udvalgsmedlemmer, trænere og instruktører ikke opfylde kravene fra myndighederne, er de fra hovedbestyrelsens side instrueret i at lukke deres respektive udvalg ned, indtil der kommer mere lempelige retningslinjer fra myndighederne. Det samme gør sig gældende hvis de ikke føler sig trygge eller mener aktiviteterne i udvalget ikke kan gennemføres ansvarligt. Udvalgene har hovedbestyrelsens fulde opbakning hertil.

Kan man som medlem ikke opfylde kravene og følge retningslinjerne, må man som medlem vente med at komme i Ans IF indtil man er i stand hertil.

Udvalgene, trænere og instruktører er fra hovedbestyrelsens side instrueret i at vejlede, påpege og, i yderste tilfælde, bortvise medlemmer hvis pågældende medlemmer ikke efterkommer anvisningerne. Udvalgene har hovedbestyrelsen fulde opbakning hertil. Hovedbestyrelsen vil derefter vurdere om medlemmet skal ekskluderes jf. §4 stk. 2 i Ans IF’s vedtægter.

Læs informationen på skiltene og plakater, eller tal med trænere og instruktører.

Læs retningslinjerne herunder, og hold jer opdaterede ved at kigge herinde.

Vi i Ans IF er alle interesserede i at holde så mange tilbud som muligt åbent, for så mange som muligt. Hjælper vi alle til på en god og ordentlig måde skal det nok lykkedes.

 

Covid-19 restriktioner

Generelt:

 • Følgende restriktioner er gældende fra 22. marts 2021.
 • Al indendørs idræt er fortsat lukket.
 • Udendørs idræt kan gennemføres, når følgende retningslinjer følges:
  • Maksimum 50 personer/gruppe inkl. instruktør/træner/hjælpere uanset alder.
  • minimum 2 meter mellem hver gruppe, ingen sammenblanding mellem grupperne.
  • Følg anvisningerne fra instruktører og trænere.
  • Tilskuere er ikke tilladt.