Håndtering og retningslinjer af Covid-19 i Ans IF

 OPDATERET DEN 21. JULI 2021. 

Ans IF er medlem af DGI/DIF og relevante forbund og organisationer i Danmark. Vi følger derfor de anbefalinger der kommer fra DGI/DIF i den udstrækning det giver mening for vores forening.

Vi er naturligvis også forpligtiget til at følge de nationale retningslinjer og påbud fra regeringen.

For at vi kan holde så mange af vores idrætsudvalg og aktiviteter åbne og tilgængelig til glæde for os alle, er det vigtigt vi alle tager et ansvar, og udviser samfundssind. Det gælder alle udvalgsmedlemmer, trænere, instruktører og medlemmer i Ans IF.

Kan vores udvalgsmedlemmer, trænere og instruktører ikke opfylde kravene fra myndighederne, er de fra hovedbestyrelsens side instrueret i at lukke deres respektive udvalg ned, indtil der kommer mere lempelige retningslinjer fra myndighederne. Det samme gør sig gældende hvis de ikke føler sig trygge eller mener aktiviteterne i udvalget ikke kan gennemføres ansvarligt. Udvalgene har hovedbestyrelsens fulde opbakning hertil.

Kan man som medlem ikke opfylde kravene og følge retningslinjerne, må man som medlem vente med at komme i Ans IF indtil man er i stand hertil.

Udvalgene, trænere og instruktører er fra hovedbestyrelsens side instrueret i at vejlede, påpege og, i yderste tilfælde, bortvise medlemmer hvis pågældende medlemmer ikke efterkommer anvisningerne. Udvalgene har hovedbestyrelsen fulde opbakning hertil. Hovedbestyrelsen vil derefter vurdere om medlemmet skal ekskluderes jf. §4 stk. 2 i Ans IF’s vedtægter.

Læs informationen på skiltene og plakater, eller tal med trænere og instruktører.

Læs retningslinjerne herunder, og hold jer opdaterede ved at kigge herinde.

Vi i Ans IF er alle interesserede i at holde så mange tilbud som muligt åbent, for så mange som muligt. Hjælper vi alle til på en god og ordentlig måde skal det nok lykkedes.

 

Covid-19 restriktioner

 • Indendørs idræt:
  • Indendørs idræt er tilladt for alle aldersgrupper.
  • Kontaktsport – også med kropskontakt – er tilladt for alle aldersgrupper.
  • Der gælder et forsamlingsforbud på 250 personer (hæves til 500 pr. 1. august). Både udøvere, trænere, dommere mv. tæller med i det samlede antal.
  Regler for coronapas ved indendørs idræt: (ophæves pr. 1. august)
  • Voksne udøvere fra 18 år og derover skal have gyldigt coronapas, når de deltager i indendørs idræt.
  • Der er ikke krav om coronapas for trænere og andre nødvendige voksne.
  • Idrætsforeningen eller facilitetsejeren skal mindst én gang i døgnet foretage stikprøvekontrol af coronapas. Der skal foretages kontrol for hver facilitet.

  Udendørs idræt:
  • Der gælder et forsamlingsforbud på 500 personer for udendørs idræt. Både udøvere, trænere, dommere og evt. tilskuere i form af forældre eller lign. tæller med i det samlede antal.

Coronapas

Der er krav om coronapas for alle voksne udøvere fra 18 år og derover i indendørsidrætten.

Helt konkret betyder det, at der ved krav om coronapas skal kunne sættes flueben i en af nedenstående muligheder:

 • et negativt testresultat af en kviktest, der er højst 72 timer gammelt regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget,
 • et negativt testresultat af en PCR-test, der er højst 96 timer gammelt regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget,
 • et positivt resultat af en PCR-test, der er mindst 14 dage og højst 8 måneder gammelt regnet fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget,
 • et påbegyndt vaccinationsforløb mod covid-19 (Et vaccinationsforløb anses som påbegyndt mindst 14 dage og højst 42 dage efter den første dosis)
  eller
 • et gennemført vaccinationsforløb (kræver et vaccinationsforløb 1 dosis anses forløbet som gennemført 14 dage efter denne ene dosis. Kræver et vaccinationsforløb flere doser anses forløbet for gennemført efter den afsluttende dosis).

Bemærk, at der ikke er krav om coronapas for trænere, dommere og andre nødvendige voksne.

Foreningen eller facilitetsejeren har pligt til at sikre, at alle voksne udøvere fra 18 år og derover har gyldigt coronapas – uden dette, kan udøveren ikke få adgang til de indendørs idrætsfaciliteter.