Håndtering og retningslinjer af Covid-19 i Ans IF

 OPDATERET DEN 26. OKTOBER 2020, SENESTE RETNINGSLINJER ER MARKERET MED FED SKRIFT.

Ans IF er medlem af DGI/DIF og relevante forbund og organisationer i Danmark. Vi følger derfor de anbefalinger der kommer fra DGI/DIF i den udstrækning det giver mening for vores forening.

Vi er naturligvis også forpligtiget til at følge de nationale retningslinjer og påbud fra regeringen.

For at vi kan holde så mange af vores idrætsudvalg og aktiviteter åbne og tilgængelig til glæde for os alle, er det vigtigt vi alle tager et ansvar, og udviser samfundssind. Det gælder alle udvalgsmedlemmer, trænere, instruktører og medlemmer i Ans IF.

Kan vores udvalgsmedlemmer, trænere og instruktører ikke opfylde kravene fra myndighederne, er de fra hovedbestyrelsens side instrueret i at lukke deres respektive udvalg ned, indtil der kommer mere lempelige retningslinjer fra myndighederne. Det samme gør sig gældende hvis de ikke føler sig trygge eller mener aktiviteterne i udvalget ikke kan gennemføres ansvarligt. Udvalgene har hovedbestyrelsens fulde opbakning hertil.

Kan man som medlem ikke opfylde kravene og følge retningslinjerne, må man som medlem vente med at komme i Ans IF indtil man er i stand hertil.

Udvalgene, trænere og instruktører er fra hovedbestyrelsens side instrueret i at vejlede, påpege og, i yderste tilfælde, bortvise medlemmer hvis pågældende medlemmer ikke efterkommer anvisningerne. Udvalgene har hovedbestyrelsen fulde opbakning hertil. Hovedbestyrelsen vil derefter vurdere om medlemmet skal ekskluderes jf. §4 stk. 2 i Ans IF’s vedtægter.

Læs informationen på skiltene og plakater, eller tal med trænere og instruktører.

Læs retningslinjerne herunder, og hold jer opdaterede ved at kigge herinde.

Vi i Ans IF er alle interesserede i at holde så mange tilbud som muligt åbent, for så mange som muligt. Hjælper vi alle til på en god og ordentlig måde skal det nok lykkedes.

 

Covid-19 retningslinjer

Generelt

 • Personer på 12 år og derover skal bære mundbind ved besøg i AIKC eller skolehallen (gældende fra 29. oktober til 2. januar) 
 • Mundbind må tages af når man sidder ned, når træningen begynder og når der  evt. bades efter træning (gældende fra 29. oktober til 2. januar). 
 • For personer fra 21 år og ældre skal træning foregå i grupper af max. 10 personer, træner/instruktør inklusiv (gældende fra 26. oktober til 22. november 2020).
 • Bliv hjemme, hvis du er i risikogruppen, og tal med din familie, om der er familiemedlemmer i risikogruppen.
 • Bliv hjemme hvis du har symptomer som feber, hoste og muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer.
 • Host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde.
 • Hold afstand.
 • Vær særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe.
 • Følg anvisningerne på skiltene/plakaterne i AIKC, Motionscenteret, LM Transport Arena, Søsportshuset, på tennisanlægget og i skolehallen.
 • Følg eventuelle anvisninger fra AIKC’s personale og fra instruktører/trænere.
 • Skulle du eller dine pårørende have mistanke om smitte med Covid-19, så husk os i smitteopsporingen, så vi kan advisere dem I har været i kontakt med i foreningen. Vi behandler naturligvis persondata jf. GDPR og almindelig diskretion. Dvs. vi oplyser ikke navne på smittede. Kontakt foreningens Covid-19 ansvarlige Morten Overgaard på tlf. 25387323.

Jeg er udøver

 • Følg foreningens generelle retningslinjer.
 • Medbring fyldt drikkedunk hjemmefra.
 • Ankom kun lige før træningsopstart og forlad umiddelbart faciliteten når træningen er færdig.
 • Hold god afstand til de andre – i visse idrætter er kropskontakt i selve træningssituationen dog tilladt.
 • Bland dig ikke med andre hold/grupper end din egen.

 

Jeg er forælder til udøver

 • Følg foreningens generelle retningslinjer.
 • Er du eller din familie i risikogruppen, så undlad at sende dit barn afsted til træning. Tal med dit barn om det.
 • Hold dit barn hjemme fra træning, hvis barnet viser symptomer som feber, hoste og muskelømhed – og forklar, at barnet straks skal blive hentet under træning, selv ved milde symptomer.
 • Respekter og efterlev alle anvisninger fra dit barns forening og træner. Sæt dig ind i de generelle retningslinjer og forklar dem til dit barn.
 • Sørg for at dit barn er klar til træning, det vil sige, at dit barn er omklædt hjemmefra, (der er kan være begrænsede mulighed for bad og omklædning i AIKC/LM Transport Arena).
 •  Sørg for at have en fyldt drikkedunk med.
 • Sørg for at dit barn tager hjem/bliver hentet umiddelbart efter træning.
 • Hvis du kører dit barn til træning, så kør hjem og kom igen, når træningen er færdig.
 •  Hvis du bliver, så husk at sætte dig ned og hold min. 1 meters afstand til andre spillere, trænere og forældre (kun gældende for AIKC, ej muligt i skolehallen).
 • Husk at anerkende de frivillige med et smil, et nik eller et TAK.

 

Jeg er tilskuer

 • Følg foreningens generelle retningslinjer.
 • Alle tilskuere skal sidde ned med min. 1 meters afstand. Dette er gældende både indendørs (kun gældende i AIKC, ej muligt for tilskuere i skolehallen) og udendørs.
 • Har du mindre børn med fra samme husstand, må de gerne sidde tæt på forældre. Alle andre skal holde 1 meters afstand.
 • Børn skal ikke lege i tilskuerområdet. Der henvises til udendørs arealer, eller skaterbane. Dette er forældrenes ansvar.
 • Følg eventuelle anvisninger fra AIKC’s personale og den Covid-19 ansvarlige fra arrangerende forening.
 • Husk at anerkende de frivillige i Ans IF og AIKC’s personales indsats med et smil, et nik eller et TAK.

 

Jeg er svømmer

 • Følg foreningens generelle retningslinjer.
 • se særskilte retningslinjer ved at klikke her

 

Jeg er bruger af Motion & fitness

 • Følg foreningens generelle retningslinjer.
 • Desinficer altid selv de maskiner og udstyr du har rørt ved efter brug. Brug sprayflaskerne og aftørringspapir.
 • Hold 2 meters afstand til andre.
 • Giv plads til andre ved ikke at opholde dig unødigt i centret.

Jeg er badmintonspiller

 • Følg foreningens generelle retningslinjer.
 • Kun 2 spillere pr. bane i AIKC ved motionshold og flex.
 • Desinficer med sprayflasken på overkant af net og på stolper når I er færdige (står ved dommerbordet, husk at stille på plads igen).